logo

Zvarované rúry

Zvarované rúry spracované za studena/tepla

z teplej alebo studenej pásky  sú vhodné na použitie pre stavebné, konštrukčné a strojárenské účely, pre závitovanie a zváranie, pre tepelné a tlaková zariadenia, pre rozvody plynu a horľavých látok.

Rozdelenie podľa typu zvárania a výroby:

  • ERW - pozdlžne zvarované rúry, zváranie elektrickým odporom bez prídavných materiálov
  • HFW/HFI - pozdlžne zvarované rúry, vysoko frekvenčné indukčné zváranie bez prídavých materiálov
  • SAWL - pozdlžne zvarované rúry, zváranie elektrickým oblúkom pod ochrannou atmosférou s prídavným materiálom
  • SAWH  - špirálovo zvarované rúry, zváranie elektrickým oblúkom pod ochrannou atmosférou s prídavným materiálom
Rúry pozdĺžne/špiralovo zvarované ERW/HFW/HFI/SAWL/SAWH
Valcované za studena
rúry valcované za studena
Norma RN/TDP Rúra zvarované valcované za studena
Popis Akosť ocele Teplota použitia /stav skúšania
Presné oceľové zvarované rúry
EN 10 305-2 rúry zvarované za studena E 195-235-275-315-355 + C, +LC, +SR, +A, +N
EN 10 305-3 rúry kalibrované, zvarované za studena E 195-220-235-260-275-320-355 + CR1, +CR2, +A, +N /+ S1, +S2, +S3, +S4
 
Rúry zvarované pre stavebné a konštrukčné účely
EN 10219-2/EN 10219-1 rúry pre stavebné a konštrukčné účely S 235 JRH do +270°C/ +20°C
    S 275 J0H, S 355 J2H 0°C / 0°C pre J0H, -20°C /-20°C pre J2H
 
Rúry zvarované pre tlakové a tepelné zariadenia
EN 10224/EN 10224 rúry so špecifickými vlastnosťami pri teplote okolia pre rozvody vody L 235-275-355 do +270°C/ +20°C
EN 10255/EN 10255   S 195T do +270°C/ +20°C
EN 10217-1(5)/EN 10217-1(5)   P 235 TR1/2 do +270°C/ +20°C
EN 10217-2(5)/EN 10217-2(5) rúry so špecifickými vlastnosťami pri zvýšených teplotách – kotlové rúry P 235-265 GH - stav TC1/TC2 do +450°C,+470°C /+20°C
 
Rúry zvarované pre rozvody plynu a horľavých kvapalin
EN ISO 3183 - PSL1 rúry pre rozvody plynu a horľavých kvapalin L 210-245-290-320-360 voliteľná požiadavka
EN ISO 3183 - príloha M /PSL2   L 245NE-290NE-360NE-415NE voliteľná požiadavka
API 5L - PSL1   Gr.A, Gr.B, X42-46-52-60 voliteľná požiadavka
API 5L - PSL2   BNE, X42-52-60NE voliteľná požiadavka
 
Tvarovky a ostatné príslušenstvo k oceľovým rúram
EN 13870 Ohyby hladké 3DN/4DN/5DN voliteľná požiadavka voliteľná požiadavka
EN 10224/KER 82-2.02 Ohyby segmentové 1,5DN/3DN/4DN/5DN voliteľná požiadavka voliteľná požiadavka
Poznámka : možnosť dodávky aj podľa iných noriem a materiálu.


Rúry zvarované - redukované
Valcované za tepla
Rúry valcované za tepla
Norma RN/TDP Rúra zvarované valcované za studena
Popis Akosť ocele Teplota použitia /stav skúšania
Rúry oceľové zvarované - redukované
EN 10 255 rúry zvarované, redukované za tepla S 195 T + C, +LC, +SR, +A, +N
EN 10 217-1 rúry zvarované, redukované za tepla P 235 TR1 + CR1, +CR2, +A, +N /+ S1, +S2, +S3, +S4